Privacyverklaring

Doeleindenverwerking

Hekman Products BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel;

  • U heeft een dienstverband met Hekman Products BV en voor het voldoen aan de verplichtingen die een werkgever richting haar werknemer(s) heeft is het noodzakelijk om persoonsgegevens beschikbaar te hebben;
  • U heeft een zakelijke relatie met Hekman Products BV en voor het uitvoeren van de opdracht is het noodzakelijk om persoonsgegevens beschikbaar te hebben.
  • U vraagt van ons informatie over onze producten en mogelijkheden. Om u deze informatie te kunnen verstrekken is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens beschikbaar te hebben.

Wettelijke grondslag verwerking

Hekman Products BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Ontvangers persoonsgegevens

Hekman Products BV verstrekt uw persoonsgegevens aan De Jong en Laan accountants en belastingadviseurs met als doel het verzorgen van de salarisadministratie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Hekman Products BV worden bewaard voor een duur van 24 maanden, met uitzondering van de fiscale bewaarplicht. Hiervoor wordt de wettelijke termijn gehandhaafd.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Hekman Products BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Hekman Products BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Hekman Products BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u per mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een mail te sturen naar info@hekmanproducts.nl o.v.v. ‘Verzoek tot dataportabiliteit’. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Hekman Products BV
Amerikalaan 33
7681 NB Vroomshoop
info@hekmanproducts.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hekman Products BV, neem dan contact op met de heer B. Hekman, onze functionaris voor de gegevensbescherming, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Download hier dit privacy statement in een PDF formaat.